På grunn av sykdom er nettsidene for Hansens Imperium og Kriminalmagasinet «Skyggespill» for tiden ikke aktive.

Etterhvert som helsen tillater det, vil sidene bli utvidet med artikkelstoff fra områder som litteraturhistorie, –kritikk og –teori, folkloristikk og kulturhistorie, lokalhistorie for Oslo, idrettshistorie med spesiell vekt på hurtigløp på skøyter, musikk, lydteknologi og datarelaterte emner.